Lắp Mạng Viettel

       Đăng ký lắp mạng Viettel trực tuyến                        Hotline đăng ký lắp mạng Viettel
Hỗ trợ tư vấn lắp mạng viettel  

đăng ký lắp mạng viettel Hotline 1 : 0985 528 522     (KV Hà Nội)
đăng ký lắp mạng viettel
Hotline 2 : 0966 877 111      (KV Hà Nội) 
                        Mr. Thành

đăng ký lắp mạng viettel  0985 786 123     (KV TP.HCM)
                        Mr. Hảo

 Email: dangkymangviettel@gmail.com

Áp dụng từ 01/04 đến hết ngày 30/04/2014


Cáp Quang Ftth Eco Giá ch 220.000đ/tháng tốc độ 12Mbps

xem thêm chi tiêt  

Cáp Đông Home E+ Gía chỉ 150.000đ/tháng tốc độ 4Mbps

xem thêm chi tiêt   


  Mạng Cáp Quang Viettel
 cáp quang viettel trả sau từng tháng  Trả trước 03 tháng 
              Miễn phí lắp đặt +Trang bị wifi 4 cổng
              Cước tháng chỉ 275.000đ/tháng
              Thời gian trừ cước 13, 14, 15

  cáp quang viettel trả trước 06 tháng  Trả trước 06 tháng
             
Miễn phí lắp đặt +Trang bị wifi 4 cổng
              Cước tháng chỉ 220.000đ/tháng
               Thời gian trừ cước từ tháng 2 đến tháng 7

F

T

T

H

E

C

O

 lắp mạng cáp quang viettel

Cáp Quang Viettel

  Lắp Mạng Adsl Viettel

lap mang viettel trả trước 06 tháng  Trả trước 03 tháng
              Miễn phí lắp đặt +Trang bị wifi 1 cổng
              Cước tháng chỉ 180.000đ/tháng
             
Thời gian trừ cước
13, 14, 15

  lap mang viettel trả trước 12 tháng   Trả trước 06 tháng 
              Miễn phí lắp đặt +Trang bị wifi 1 cổng
              Cước tháng chỉ 150.000đ/tháng
               Thời gian trừ cước từ tháng 2 đến tháng 7

H

O

M

E

 

E

+

 

lắp mạng viettel

Cáp Đồng Adsl Viettel


  Điện Thoại Cố Định Viettel

Ưu đãi dành cho khách hàng lắp đặt điện thoại cố định viettel đồng thời cùng mạng internet viettel

  Miễn phí lắp đặt
  Miễn phí 150phút/tháng gọi di động viettel
  Miễn phí gọi nội hạt

 

điện thoại cố định viettel

  Truyền Hình Next Tivi Viettel

 cáp quang viettel

NetTV là dịch vụ truyền hình qua giao thức internet, tín hiệu truyền hình sẽ được chuyển hóa thành tín hiệu Internet, truyền qua hạ tầng mạng băng thông rộng của Viettel đến thiết bị đầu cuối Set top box(STB) và tới tivi của khách hàng